< Hasík CZ - PVČ v oblasti PO a OObKORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ DRAKA HASÍKA

Od 3. 5. 2016 vycházely každé úterý soutěžní otázky
v regionálním tisku "BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ DENÍK"
v příloze "BRUNTÁSLKÝ REGION"!

Informace, pravidla, ale i NÁPOVĚDU k otázkám ...
To vše najdete právě na této stránce!

                         

Korespondenční soutěž pro děti byla vyhlášena u příležitosti
20. VÝROČÍ VZNIKU PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉHO PROGRAMU HASÍK CZ.


ČÁST 5. - OTÁZKY Č. 7 a 8 + KUPÓNY, ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
     
(při tisku souboru formátu "pdf" nastav "skutečná velikost"!)

ČÁST 5. - NÁPOVĚDA PRO OTÁZKY Č. 7 A 8     (31. 5. 2016)

Ahoj děti,

někdy se prostě může stát, že díky neopatrnosti nebo třeba od špatné elektroinstalace může v bytě nebo domě k požáru dojít. Nejvíce ohroženi přitom bývají lidé v noci, kdy je malá šance, že si začínajícího požáru někdo všimne a hrozí nebezpečí, že nás ohrozí nejen samotný oheň, ale také kouř. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt jedovatými látkami, které již při několika vdechnutích mohou člověka vážně ohrozit. Zachránit nás může jen včasné varování.

A právě k tomu nám poslouží "požární hlásič", což je jednoduché zařízení, které dokáže spolehlivě varovat před šířícím se kouřem a vyvolat poplach tím, že začne vydávat silným zvuk, který nás na počínající požár upozorní nebo nás v noci probudí. Samotní hasiči říkají, že je lepší, když Vás probudí "hlásič" nežli hasič.

Určitě, děti, vaše rodiče požádejte, aby tímto zařízením vybavili každou domácnost, protože jeho montáž není nijak složitá a měl by ji zvládnout každý domácí kutil. Rozmístění požárních hlásičů po bytě nebo domě by měli rodiče pečlivě zvážit. Nejprve je nutné vytipovat nejpravděpodobnější místa s rizikem vzniku požáru, který může vzniknout například od elektroniky (televize, hifi-věž, počítač) případně od některých zdrojů tepla či ohně (kamna, krby, svíčky) a také například od vánočního stromečku. Výrobci "hlásičů požáru" doporučují umístit jej doprostřed stropu (minimálně 60 cm od stěny). Není vhodné je umísťovat v blízkosti ventilátorů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla, v prašných prostorách či velmi vlhkých místnostech (koupelny). Pokud se jedná o místnosti, kde může vzniknout kouř (kuchyň, místnost s krbem) je lepší do ní požární hlásič neinstalovat. V takovém to případě je vhodné připevnit požární hlásič na strop některé ze spojovacích místností (například schodiště, chodba) - reakce bude sice pomalejší, ale nebude docházet k poplachu při každém zapalování krbu či připálení jídla. Místnost, kam požární hlásič patří v každém případě, je ložnice a dětský pokoj! K fungování stáčí "hlásiči požáru" běžné baterie, které je nutné pravidelně kontrolovat a vyměňovat. Optimální a minimální rozmístění požárních hlásičů vidíte na obrázku:

Protože známe naše domy a byty, většinou se v nich dobře orientujeme a zdají se nám zcela přehledné. Málokdo si ale uvědomuje, že v případě požáru se vzhled obytných místností moc a moc změní. Všude je plno kouře, který štípe do očí, špatně se dýchá, místy je i dost vysoká teplota a v noci bychom ani neměli při požáru rozsvěcet světlat. Navíc na útěk nezbývá moc času. Proto by každá rodina měla předem společně vymyslet, kudy a jak uniknout z hořícího domu nebo bytu.

K tomu nám poslouží takzvaný "domácí únikový plán", který byste si, děti, měly spolu s rodiči určitě vytvořit, dobře jej znát a každoročně si jej minimálně dvakrát vyzkoušet. A jak na to? Nejprve si s rodiči nakreslete půdorys nebo mapu vašeho domu nebo bytu (zakreslete rovněž všechny dveře a všechna okna). Označte v nákresu požární hlásiče, které by měly být instalovány, tak jak jsme si řekli v úvodu. Potom šipkami vyznačte nejlepší a nejbezpečnější únikové cesty v případě požáru (jako únikové cesty můžete použít i okna, pokud jsou v bezpečné výšce nad zemí, např. v přízemí). Unikat se nikdy nesmí blízko kolem probíhajícího požáru. Nakonec, a to je velmi důležité, si s rodiči určete místo setkání (!), tedy nějaký pevný bod (např. strom, lampa veřejného osvětlení apod.) v bezpečné vzdálenosti od budovy. Na tomto místě by se všichni členové rodiny měli sejít, jakmile z domu uniknou. Budou tak vědět, že nikdo nechybí, a že v hořícím domě nebo bytě nezůstal nikdo, koho by hasiči museli hledat, jakmile přijedou požár uhasit. A aby se vám "domácí únikový plán" hezky maloval, připravil jsem pro vás malou pomůcku:


(klikni na obrázek a stáhni si schéma nákresu s návodem + síť k nákresu DÚP - formát .pdf)

Jestliže dojde k jakémukoliv požáru, je vždy potřeba na něj nějak upozornit. Často na požár v domě nebo bytě upozorní někdo svým voláním "Hoří!". Dalo by se říct, že vyhlásí poplach. Nebo na požár upozorní právě požární hlásič, o kterém jsme si už psali u minulé otázky. Dokonce i ve větších budovách, jako třeba u vás ve škole, je třeba nějak upozornit na požár a jiná nebezpečí. Zde se požární poplach vyhlašuje nejčastěji rozhlasem.

Jenomže jak upozornit na hrozící nebezpečí ještě více lidí? Třeba v celém městě? I to mají hasiči vymyšlené. Vyhlásí to pomocí sirén, které nám dokonce mohou říct, jaké nebezpečí našemu městu hrozí. Dalo by se říct, že ve městě nebo vaší obci máte dva druhy sirén a to "mluvící" a "nemluvící". Ať je to tak nebo tak, vždy je dobré vědět, jak taková "nemluvící" siréna zní a co dělat, když ji uslyším. Takže děti, nyní vám dám úkol: Poslechněte si s rodiči, jak takový varovný signál, kterému říkáme "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA", zní:


(klikni na obrázek a spousť ukázku - zvukový soubor ve formátu .mp3)

A zapamatujte si, že kdykoli ji uslyšíte, je potřeba se velmi rychle ukrýt do nejbližší budovy. Ne do sklepa nebo až úplně do horních pater, ale třeba do druhého patra. A kdybyste byli doma a slyšeli tento varovný signál s rodiči, musíte zavřít okna, dveře na zahradu, balkon a pustit si rádio nebo televizi, odkud byste se měli dovědět, co se děje. Takže už víte další velmi důležitou informaci, jak se dá vyhlásit poplach třeba v celém městě. Až nebezpečí pomine, dozvíte se to stejným způsobem. Zkuste si to dobře zapamatovat.

Tak děti, teď už víte skoro všechno, co já, dráček Hasík. Strávili jsme spolu spoustu pěkných a hlavně poučných chvilek. Za ně vám děkuji. Zároveň vám všem ze srdce přeji, abyste hasiče nikdy nepotřebovali a nemuseli je volat k žádné události. Raději pěkně poslouchejte své rodiče a buďte opatrné. Zejména teď, o prázdninách. Tak teď už "ahóóóój" a pěkné prázdniny.

Váš dráček Hasík


ČÁST 4. - OTÁZKY Č. 5 a 6 + KUPÓNY

(při tisku souboru formátu "pdf" nastav "skutečná velikost"!)

ČÁST 4. - NÁPOVĚDA PRO OTÁZKY Č. 5 A 6     (24. 5. 2016)

Ahoj děti,

víte, na co se nejvíc těším? Nejvíc se těším na to, až já dráček Hasík budu jednou velký a budu řídit opravdickou hasičskou cisternu. Bude to prima, ale abych pravdu řekl, tak se taky trošičku bojím. A víte proč? Protože některé děti si vůbec nedovedou představit, jak je těžké takové auto řídit a klidně přebíhají přes cestu, přejíždějí na kolech a provádí jiné věci na silnici, když houkající a blikající auta jedou k zásahu. Tohle není to pravé hrdinství, ale obyčejná lumpárna, která nemusí vždycky dobře dopadnout.

Ona totiž taková opravdická hasičská cisterna, která jede co nejrychleji k požáru, nejde zastavit jen tak! Váží totiž okolo 20 tun a to je asi jako 20 osobních aut dohromady. To je váha co? To se pak těžko zastavuje a mohlo by se opravdu stát, že se nepodaří zastavit, když někteří raubíři, ať už schválně nebo nechtěně, na silnici vběhnou. Proto na sebe dávejte velký pozor, neposkakujte u cesty, když jede hasičské auto nebo sanitka a raději jim zamávejte. Určitě vám nějakým způsobem odpoví.

No, a jestli se chcete stát, tak jako já, dobrými a ohleduplnými řidiči, tak se už teď dobře dívejte na své rodiče, jak řídí své auto. Takový správný řidič, nikdy houkající hasičské cisterně, policii nebo sanitce na silnici nepřekáží! Na vhodném místě pěkně zpomalí nebo (když je to potřeba) tak i zastaví a nechá houkající auta projet. Vždyť hasiči, zdravotní záchranná služba nebo policie nejedou s rozsvíceným majákem jen tak, ale proto, že někdo potřebuje jejich rychlou pomoc.

Určitě si děti vzpomínáte, jak jsme si úplně na začátku soutěže povídali o rozdělávání ohně v lese. Jestliže se kdokoliv pohybuje u otevřeného ohně (třeba u táboráku, ale třeba i při vaření na plynovém sporáku) musí být velice opatrný. Stačí chvilka nepozornosti a může se stát, že přeskočí jiskra a na člověku začne hořet oblečení. A to by mohl být velký průšvih, protože hořící oblečení může člověka hodně a nebezpečně popálit. Jestliže k takové události dojde, je moc důležité oheň co nejrychleji uhasit! Pokud máme po ruce "známou vodu" (kohoutek v kuchyni, džbánek s vodou, potůček atd.), musíme hořící oděv co nejrychleji polít vodou. Jestliže ale žádnou vodu nikde poblíž nemáme, musíme si pomoci jinak a použít následující postup:

  1. Zastav se! - Nikam neutíkej, protože během nebo chůzí se oheň ještě více rozšíří.

  2. Lehni si! - Kdekoli jsi, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehni na zem a zakryj si dlaněmi tvář, abys chránil svůj obličej (dlaně nepřikládej na obličej pouze v případě, že ti hoří rukávy tvého oblečení).

  3. Kutálej se! - Kutálej se "tam a zpět", dokud plameny neuhasnou, protože tímto "válením" se zamezí přístupu kyslíku, bez kterého se oheň uhasí.

I když se podaří hořící oblečení uhasit, může se stát, že nás oheň popálí. Taková popálenina určitě dost bolí, ale popálené plochy se pokud možno nedotýkejte, nepřetahujte přes ni ušpiněnou látku, ničím nezasypávejte ani nenatírejte žádnou mastičkou. Co nejdříve ponořte popálené místo do čisté, studené a nejlépe proudící vody (pitná voda z vodovodu) a popálené místo ochlazujte, dokud se bolest nezmírní. Po ochlazení překryjte popálenou plochu třeba čistým (nejlépe vyžehleným) bílým kapesníkem, ručníkem, utěrkou apod. Ale hlavně! Vždycky řekněte o svém popálení co nejrychleji svým rodičům, paní učitelce nebo jiným dospělým. Při popáleninách, které jsou větší než velikost dlaně, vyhledejte vždy co nejdříve zdravotnickou pomoc (zavolejte na telefonní číslo 155).

Tak děti, a teď už víte, co má tatínek správně udělat, když se za vaším autem objeví houkající a blikající auto hasičů, policie nebo záchranky. A stejně tak byste si určitě dokázaly poradit, když na vás začne hořet oblečení, protože jste si zapamatovaly, že nemáte-li po ruce vodu, platí pravidlo "Zastav se - Lehni si - Kutálej se".

Váš drak Hasík


ČÁST 3. - OTÁZKY Č. 3 a 4 + KUPÓNY

(při tisku souboru formátu "pdf" nastav "skutečná velikost"!)

ČÁST 3. - NÁPOVĚDA PRO OTÁZKY Č. 3 A 4     (17. 5. 2016)

Ahoj děti,

jestlipak víte, co to jsou hasicí přístroje? Že už jste o nich něco zaslechly? To my draci musíme o hasicích přístrojích vědět úplně všechno. Dokonce se o nich učíme v naší dračí škole. To jste nevěděly? On totiž každý, kdo používá oheň (třeba u sporáku, nebo u táboráku), by měl také umět používat hasicí přístroje a hlavně je znát. Že už je znáte? Tak dobře. Pomůžeme společně těm nejmenším, aby je také znali. A vy si všechno alespoň zopakujete …

Hned na začátek si musíme připomenout, že i když se to nezdá, tak přenosný hasicí přístroj je docela těžký, a proto jej mohou používat jen dospělí lidé nebo kluci a holky, co už skoro dospělí jsou. Také je důležité vědět, že se hasicí přístroj používá jen na začínající, malý požár. No a jak takový požár vypadá? Představte si třeba malý táboráček, nebo když hoří třeba samotný odpadkový koš (a nic kolem). Takovou velikost může mít malý začínající požár.

Nejjednodušší rozdělení hasicích přístrojů je podle jejich náplně. Náplní totiž nemusí být vždycky jen voda, jako je to u hasicího přístroje vodního. Já vám teď vyjmenuji ty další. Takže, kromě vodního hasicího přístroje máme ještě hasicí přístroj práškový, pěnový a sněhový (CO2). Alespoň tyhle čtyři bychom všichni měli znát jako malou násobilku. Kdyby přece jenom někdo z vás zapomněl, tak se jenom mrkněte na nálepku, která je na každém hasicím přístroji, a hned budete chytřejší. Můžete se kouknout třeba hned zítra ve škole, jaké tam máte "hasičáky". Někteří rodiče si domů pořídí takový malinký hasicí přístroj-spray. U něj není důležité, čím je naplněný, ale je důležité vědět, že nám pomůže uhasit třeba hořící olej na pánvičce v kuchyni. Takový bývá označený písmenem F.

Další rozdělení hasicích přístrojů je podle jejich použití. Každý musí vědět, že vodou ani pěnou, která vlastně není nic jiného než napěněná voda, se NESMÍ HASIT ELEKTŘINA! Voda dobře hasí třeba dřevo a papír. No a co tedy použít na elektřinu? Na elektřinu (zařízení, nebo nářadí pod elektrickým napětím) se smí použít jenom práškový, nebo sněhový hasicí přístroj (!) a někdy stačí i obyčejný písek.

Kromě hasicích přístrojů máme ještě také nástěnné hydranty. Ty najdete třeba v panelácích nebo ve školách. Jsou to ty červené krabice s velkým červeným písmenem H v bílém kruhu. Krabice může mít ale i jinou barvu, nebo je prosklená. Pokud není na krabici velké písmeno H, je tam zpravidla obrázek smotané hadice a plamenů. Nástěnné hydranty se nesmí otevírat jindy než v případě požáru a proto vám zvědavcům alespoň řeknu, co vlastně skrývají: je tam hasičská proudnice, hadice a také kohout, kterým se pouští voda.

Ještě jednou si tedy připomeňme, že vy děti, nesmíte ještě používat ani hasicí přístroj, ani požární hydrant! Protože si však někteří dospěláci málo všímají, můžete jim alespoň poradit, kde mají tohle zařízení hledat a k čemu slouží.

Slyšeli jste už někdy o tom, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán? Že ano? Tak to taky určitě víte, že před velkým ohněm se musí mít člověk na pozoru. A nejen člověk, ale i taková zvířátka v lese. No jo, ale jak se můžeme před ohněm bránit, když on je větší a silnější než my? Zkusme to třeba tak, jako všichni ti zajíci a srnky v lese. Když hoří les, tak i ta nejmenší srnka ví, že před ohněm se nedá nikam schovat. Bohužel to ale neví některé malé děti a schovají se třeba pod postel nebo do skříně. To víte, že je tam oheň nakonec najde, ale hasiči, kteří je přišli zachránit, je v té tmě a kouři v neznámém bytě najít nemusí. Takže hlavně se neschovávat a vůbec nejlíp, když budete volat pěkně hlasitě: "HOŘÍ", aby vás každý slyšel! No a taky samozřejmě. Když už se vám podaří utéct, nikdy se pro nic nevracejte zpět.

A co taková srnka může udělat, když stejně jako vy děti hasit neumí? Já myslím, že jste hádali správně. Prostě uteče někam do bezpečí. Ale víte co? Ona nikdy neutíká sama! Vždycky najde mámu srnku a pak s celým stádem utečou pěkně společně. A stejně to musíte udělat i vy děti. Kdyby hořelo u vás ve škole a nebylo by to zrovna ve třídě, kde jste, je váš úkol jednoduchý. Zůstanete ve třídě a tam si vás najde paní učitelka a všechny společně odvede do bezpečí přesně tak, jako máma srnka své děti. Paní učitelka přesně ví, co při vyhlášení poplachu dělat a tak je důležité poslouchat, co říká.

Ještě si, ale musíme říci, jak vlastně poznáme, že ve škole hoří. Samozřejmě můžeme vidět kouř nebo cítit zápach kouře. Dokonce se může stát, že ten oheň někdo z vás uvidí jako první. To se potom musí hned říct paní učitelce nebo komukoli dospělému, kdo je nablízku. Ale to se stane jen velmi výjimečně. Nejčastěji se o takové události dozvíte ze školního rozhlasu. Když se z rozhlasu ozve: "Pozor, pozor, je vyhlášen požární poplach!", tak si rychle vzpomeňte na to, o čem jsme si dnes povídali.

Váš dráček Hasík


ČÁST 2. - OTÁZKY Č. 1 a 2 + KUPÓNY

(při tisku souboru formátu "pdf" nastav "skutečná velikost"!)

ČÁST 2. - NÁPOVĚDA PRO OTÁZKY Č. 1 A 2     (10. 5. 2016)

Nazdárek školáci a poškoláci!

Zdravím Vás ze svého dračího doupěte. To mi možná ani nebudete věřit, ale my draci si hodně rádi s každým povídáme. Vlastně jenom jednu věc děláme ještě raději. My totiž taky hodně rádi jíme. Vůbec ze všeho nejraděj máme špekáčky opečené u táboráku někde v přírodě. No řekněte sami. Je něco lepšího než vonící špekáček, který jste si sami opekli? Tedy pro nás draky určitě ne! Je to ale hodně práce než tatínek konečně zapálí oheň, že? To se musí nejdříve vybrat správné místo pro ohniště, nasbírat dříví, ořezat špekáčkové pruty a ještě hóódně dalších věcí. Nejdéle asi trvá vybírání správného místa pro ohniště. To ani každý nedokáže. O tom bych vám já, jako hasičský drak Hasík, mohl povídat. Takové správné místo pro ohniště musí být nejméně 50 metrů od lesa nebo přímo na vyhrazeném tábořišti. Není také špatné, když si místo pro ohniště vybereme poblíž nějakého potoka nebo rybníka, abychom mohli žhavé uhlíky řádně uhasit, až budeme odcházet najezení domů. Správné ohniště je třeba také pěkně ohradit kameny, nemělo by být pod větvemi stromů nebo na listí, aby se oheň nerozšířil. Pokud je v přírodě veliké sucho nebo fouká hodně silný vítr, tak je lepší opékání špekáčků odložit na jindy. Budete si to pamatovat?

Máte rádi legraci? Možná si teď říkáte, kdo by neměl, ale ona není legrace, jako legrace. My, draci máme dobrou legraci také rádi, ale když Vám dá někdo mokrou houbu třeba na židli, tak už to moc legrační není. Ba dokonce to i studí, když se pak není do čeho převléci! A proč Vám to všechno říkám? My si dnes totiž spolu budeme o jedné takové špatné legraci povídat.

Jestlipak už děti umíte telefonovat? Že na tom nic není? Tak to už určitě taky víte, že se za telefon musí platit. Možná ale nevíte, že jsou také telefonní čísla, za která se platit nemusí. Ba dokonce nepotřebujete ani žádnou telefonní kartu! Těmto číslům se říká tísňová a patří hasičům, zdravotnické záchranné službě a policii. Já, dráček Hasík, i když jsem ještě docela malý, je znám všechna zpaměti. Tak to máme: hasiči 150, záchranka 155, policie 158 a městská policie 156. Ještě máme jedno společné číslo 112. To poslední číslo je zvláštní také tím, že si pomoc můžeme přivolat také v zahraničí. Říkáme mu "mezinárodní".

Že jste tahle telefonní čísla už také znaly? A že jste už na tahle telefonní čísla dokonce ze srandy telefonovaly? Tak to je zrovna ta špatná legrace, o které si dneska něco povíme.

Na tato telefonní čísla se totiž volá jen tehdy, když někdo potřebuje opravdu nutně pomoci! To je třeba tehdy, když někomu hoří dům, nebo když se někdo nabourá v autě a je zraněný. A teď si zkuste představit, že se něco takového stane zrovna Vám. Hoří třeba zrovna Váš dům a Vy máte uvnitř svého psa nebo třeba nejoblíbenější hračku. Co nejrychleji utíkáte k telefonu a vytočíte správné číslo k hasičům, ale co to? Nikdo to nebere! Co teď? Že by hasiči nebyli zrovna v práci?

To ne. Hasiči jsou totiž na stanici připraveni ve dne i v noci, ale ono je tam zrovna obsazeno. Právě teď, když Vám hoří dům, si někdo dělá legraci, a to se tam už nikdo jiný nedovolá! On si tam klidně povídá, že je Fantomas a přijde zas, že hoří tůhle a támhle, a Vám zatím shoří všechno, co máte.

Takže teď už víte, co to je ta špatná legrace? To je dobře. No a nakonec si ještě povíme, jak na takové tísňové telefonní číslo správně telefonovat. Do telefonu musíte vždycky srozumitelně říct:
- CO SE STALO,
- KDE SE TO STALO (adresa včetně města) a
- KDO VOLÁ.

A by jste si to všechno dobře zapamatovali (protože to musíme znát nejenom my draci, ale i Vy děti!), mám pro vás připravenu jednoduchou omalovánku.

NAUČ SE PŘIVOLAT POMOC!
JSI-LI V NOUZI, VOLEJ NA TÍSŇOVÉ LINKY ...

(omalovánka)

Váš drak Hasík


ČÁST 1. - PRAVIDLA SOUTĚŽE, ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
     
(při tisku souboru formátu "pdf" nastav "skutečná velikost"!)

ČÁST 1. - ÚVOD     (3. 5. 2016)

Pravidla soutěže

Zasoutěžit si může každý kluk a holka, kterým ještě nebylo 12 let. Těm nejmenším mohou se čtením a vystřihováním pomoci rodiče.
Každý týden v úterý (od 3. 5. 2016 do 31. 5. 2016) vyjdou v regionálním tisku "BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ DENÍK" vždy dvě soutěžní otázky a k tomu také dvě části mého obrázku.

Soutěžních otázek bude celkem osm a budou zaměřeny na tématiku požární bezpečnosti.
Na každou otázku musí soutěžící správně odpovědět a svou odpověď zaškrtnout do námi připraveného odpovědního lístku a současně nalepit výstřižek mého obrázku.
Otázky nebudou úplně jednoduché, protože jsem je nevymýšlel sám, ale pomohli mi mojí kamarádi hasiči z Bruntálu.

Po zodpovězení všech osmi otázek,

  1. vložte pečlivě vyplněný odpovědní lístek se všemi nalepenými kousky obrázku do obálky (nezapomeňte uvést své jméno a adresu) a pošlete jej do 10. 6. 2016 do mého doupěte na adresu:
    Citadela Bruntál, z.s., Krnovská 9, 792 01 Bruntál (na obálku, prosím, nadepište heslo "Soutěž draka Hasíka") nebo

  2. pečlivě vyplněný odpovědní lístek se všemi nalepenými kousky obrázku můžete také "naskenovat" (rodiče vám určitě rádi pomohou, nezapomeňte uvést své jméno a adresu) a poslat mi do 10. 6. 2016 na můj e-mail hasikcz@gmail.com. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte i v tomto případě heslo "Soutěž draka Hasíka"

Vyhlášení výsledků a předání cen

A teď to hlavní!
Kdo zodpoví správně všechny mé otázky (nápovědu k nim budeme postupně zveřejňovat právě na této stránce) a pošle je včas na moji adresu (dopisem nebo e-mailem), bude zařazen do slosování a pro vylosované výherce budou připraveny zajímavé věcné ceny.

Vylosování výherců a předání cen proběhne v rámci oslav Dnů Města Bruntálu,
a to v sobotu 18. června 2016 ve 12,00 hodin na bruntálském náměstí
.

Vylosovaní výherci, kteří nebudou mít možnost vyzvednout si ceny na "Dnech Města Bruntálu", tak mohou učinit na stanici HZS MsK, ÚO Bruntál, Zeyerova 15 v Bruntále do 30. 6. 2016. Nevyzvednuté ceny "propadnou" ve prospěch další soutěže!

Organizátorem korespondenční soutěže je Citadela Bruntál, z.s..
Soutěž probíhá pod záštitou starosty Města Bruntálu Ing. Petra Rysa, MBA.
Mediálním partnerem soutěže je Bruntálský a Krnovský deník.