ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ MEZI SENIORY A MLÁDEŽÍ

2005 - 1. FÁZE

I. Cíle a harmonogram průzkumu

Účel a cíl realizace 1. fáze průzkumu:

Oblast A: Průzkum mezi seniory (věková skupina 55 - 65 let) zaměřený na zájmy a možné cíle jejich celoživotního vzdělávání v oblastech:

 • zájem o vzdělávání formou univerzity III. věku,
 • zájem o počítačovou a jinou technickou gramotnost,
 • zájem o vzdělávání ve všeobecných kurzech na úrovni středoškolského vzdělání,
 • zájem o vzdělávání ve specializovaných kurzech se zaměřením na teoretické a technické dovednosti,
 • zájem o vzdělávání v kombinovaných kurzech s částečným několikadenním semináři,
 • zájem o vzdělávání formou “nedělních škol”.

Velikost cílové skupinu pro oblast A - 800 až 1000 osob.

Oblast B: Průzkum mezi seniory (věková skupina 55 - 65 let) zaměřený na zájem o speciální formu dalšího vzdělávání:

 • zájem o vzdělávání formou projektu “Maturitní večirek”.

Velikost cílové skupinu pro oblast B - 500 až 600 osob.

Oblast C: Průzkum mezi mládeží (věková skupina 18 - 25 let) zaměřený na zájmy a možné cíle jejich vzdělávání v oblastech:

 • zájem o předkvalifikaci jako úroveň dalšího vzdělání,
 • zájem o doplnění jejich stávající úrovně vzdělání,
 • zájem o vyšší typ vzdělání dle druhů a způsobů,
 • zájem o vzdělávání ve specializovaných kurzech se zaměřením na teoretické a technické dovednosti,
 • zájem o vzdělávání formou “nedělních škol”,
 • zájem o vzdělávání v náročných kurzech vyššího typu (manažer, specialista)

Velikost cílové skupinu pro oblast C - 800 až 1000 osob.

Územní příslušnost:

Bruntálský region

Místo realizace průzkumu:

Bruntál a přilehlé obce

Časový harmonogram 1. fáze průzkumu:

červen 2005

 • zpracování podrobného plánu průzkumu (vto. finanční rozvahy, technického a personálního zajištění);

červenec - září 2005

 • zpracování metodiky dotazování a statistického zpracování dat dle požadavků zadavatele,
 • medializace, propagace průzkumu
 • konstrukce a tisk dotazovacích archů,
 • proškolení externích pracovníků (10 hodin),
 • snímání dat formou osobního dotazování externích pracovníků na veřejnosti (“face to face”) dle cílových skupin v předem určených lokalitách,
 • sumarizace dotazovacích archů, příprava pro počítačové zpracování dat;

říjen 2005

 • statistické zpracování dat (vto. počítačové sazby),
 • analýza závěrečných výstupů a vypracování závěrečné zprávy s uvedením podrobných výsledků 1. fáze průzkumu, porovnání jejich vzájemné interakce.


II. Personální zajištění

Externí supervize a odborná garance:

Externí supervize:

PhDr. Petr Šišák, Ph.D., psycholog, tajemník katedry psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Odborná garance:

PhDr. Ivan Skalík, Ph.D., psycholog a sociolog, senior konsultant sociomapování firmy Qed & Quod, s.r.o. Praha


Vedoucí realizačního týmu (interní supervize):

Mgr. Miroslav Piňos


Odborní pracovníci zajišťujících koordinaci a průzkumu a zpracování dat:

1

sociolog (VŠ vzdělání)

2

psycholog (VŠ vzdělání)

1

sociální pedagog (VŠ vzdělání)

1

statistik (VŠ vzdělání)


Externí pracovníci zajišťujících dotazování (sběr dat) při realizaci průzkumu:

50

studenti gymnázií