ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN
MĚSTEM BRUNTÁL
Město Bruntál

A SPOLUFINANCOVÁN
MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Moravskoslezký kraj

Aktualita - 20. 11. 2008

KONFERENCE

Dne 20. listopadu 2008 proběhla v salonku firmy Havlík Opal s.r.o.
konference
k realizovanému projektu
s cílem poskytnou zúčastněným informace měřených výstupů, konečný přínos a efekt studie.
Tím byla realizace projektu ukončena. Finální verze monitoringu zde:
ANALÝZA VÝSTUPŮ

Aktualita - 13. 11. 2008

MiniKONFERENCE

Dne 13. listopadu 2008 proběhla v zasedací místnopsti Městského úřadu Bruntál
minikonference
pro zpracovatele dat (tazatele z řad pedagogoů škol) projektu, na které jim byly poskytnuty informace k finálním měřeným výstupům monitoringu.

Aktualita - 4. 9. 2008

SBĚR DAT UKONČEN

Dle stanoveného harmongramu byl ke dni 4. 9. 2008 ukončen sběr dat a zpracovatelé zaslali kvatitativní údaje vyhodnocených dotazníků.
Výsledky sběru dat tvoří 1. oficiální výstup analýzy výskytu SPJ.
Přehled a počty škol, tříd a žáků zapojených do monitoringu ke stažení zde:
ANALYZA_SPJ2008_SKOLY.PDF (formát "pdf")

Ke stažení - aktualizováno 23. 6. 2008

DOKUMENTY

Aktualizovány (zapracovány připomínky z metodické schůzky) dokumenty související s realizací projektu (formát "pdf"):
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY
INSTRUKCE K ZADÁNÍ DOTAZNÍKU
POSTUP PŘI SBĚRU DAT
STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
OSOBNÍ DOTAZNÍK ZPRACOVATELE

Nově k dispozici (formát "xls" - chráněno heslem):
MODUL PRO ZPRACOVÁNÍ DAT
(opravená verze ze dne 23.6.2008)

Aktualita - 5. 6. 2008

TERMÍNY

Tabulky s daty za jednotlivé třídy zašlou zpracovatelé
do 31. srpna 2008
eletkronickou poštou na adresu
citadela@iol.cz
Na tuto adresu můžete zasílat i případné dotazy a připomínky.

Možno rovněž volat na: 731 068 696 (Toman) nebo 605 829 897 (Piňos)

Aktualita - 10. 5. 2008

METODICKÉ SETKÁNÍ

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA
METODIKU SBĚRU A VYHODNOCENÍ DAT NA ŠKOLÁCH
SE USKUTEČNÍ
VE ČTVRTEK 5. ČERVNA 2008 VE 14 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU BRUNTÁL.
ÚČAST VŠECH ZÁSTUPCU PARTICIPUJÍCÍCH ŠKOL NUTNÁ!