ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN
MĚSTEM BRUNTÁL
Město Bruntál

A SPOLUFINANCOVÁN
MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Moravskoslezký kraj

Finální grafická verze analýzy, která byla určena pro tisk, byla obsažena na mutltimediálním CD, které obdrželi všichni účastníci konference a zpracovatelé dat.
Vzhledem k její datové náročnosti (25 Mb) byla pro potřeby webu využita základní textová verze s grafy (soubor ve formátu "pdf").

Klikni pro otevření