REALIZAČNÍ TÝM

Mgr. Miroslav Piňos
předseda spolku
Mgr. et Mgr. Stanislav Toman
člen rady
vedoucí sekce prevence rizikových projevů chování
Bohdan Mikulka
člen rady
vedoucí sekce prevence v oblasti PO a OOb

Kontakt
Citadela Bruntál, z.s.
Adresa: Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál IČ: 65893603
E-mail: citadelabruntal@gmail.com Tel.: 605 829 897
  hasikcz@gmail.com ID DS: v78rmz6
Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku oddíl L, vložka 12836 vedeného u Krajského soudu v Ostravě (viz. výpis ze SR)
Bankovní účet č. 107-9205880217/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Bruntál