INFORMACE PRO ZÁJEMCE O REALIZACI PROGRAMU NA ŠKOLE

Praktická realizace preventivně výchovných programů
Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (zaměřeno na základní školy) a
Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí (zaměřeno na střední školy)
je v jednoltivých krajích v gesci Hasičského záchranného sboru daného kraje.

V případě vašeho zájmu o realizaci programu na vaší škole je proto nezbytné
kontaktovat příslušného krajkého koordinátora PVČ (viz. následující kontakty):

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Mgr. Pavla Pražáková
koordinátor PVČ HZS JmK
e-mail: pavla.prazakova@firebrno.cz
tel. 950630118


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Ing. Vladislava Šípková
koordinátor PVČ HZS KhK
e-mail: vladislava.sipkova@hkk.izscr.cz
tel. 950530747


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LIBERECKÉHO KRAJE

Mgr. Michaela Stará
koordinátor PVČ HZS LbK
e-mail: michaela.stara@hzslk.cz
tel. 950470236


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Bc. Klára Pochová
koordinátor PVČ HZS MsK
e-mail: klara.pochova@hzsmsk.cz
tel. 950739250


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

Klára Beranová DiS.
koordinátor PVČ HZS OlK
e-mail: klara.beranova@hzsol.cz
tel. 950770341


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PaedDr. Luďka Palzerová
koordinátor PVČ HZS hmP
e-mail: ludka.palzerova@hzspraha.cz
tel. 950811589


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE

Mgr. Lenka Basáková
koordinátor PVČ HZS PlK
e-mail: lenka.basakova@hzspk.cz
tel. 950330179


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Miloš Mužík
koordinátor PVČ HZS SčK
e-mail: milos.muzik@sck.izscr.cz
tel. 608450470


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Ing. Iva Karafiátová
koordinátor PVČ HZS ÚsK
e-mail: iva.karafiatova@ulk.izscr.cz
tel. 950431231


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE

Ing. Adam Fuksa
koordinátor PVČ HZS ZlK
e-mail: adam.fuksa@zlk.izscr.cz
tel. 950670331