REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2024

V roce 2024 je program HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Jihomoravského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS Středočeského kraje a HZS Zlínského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. MSMT- 21373/2022-2-682

VÝCVIK 2/2024 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
sign. HASIK_CZ/2024/02/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 19. až 21. dubna 2024

Místo konání:

SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek, Pavlíkova 1479

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

Počet frekventantů kurzu: 27

Supervizní seminář 1. a 2. června 2024

Místo konání:

SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek, Pavlíkova 1479

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (19. až 21. 4. 2024)

Počet absolventů výcviku: 27

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Moravskoslezském kraji

VÝCVIK 1/2024 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2024/01/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 23. až 25. února 2024

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje (+ Praha)

Počet frekventantů kurzu: 23

Supervizní seminář 23. a 24. března 2024

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (23. až 25. 2. 2024)

Počet absolventů výcviku: 23

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Jihomoravském krajiREALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2023

V roce 2023 byl program HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Jihomoravského kraje a HZS Moravskoslezského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. MSMT- 21373/2022-2-682

V roce 2023 proběhly 2 kompletní výcviky (55 absolventů) a 1 motivačně opakovací seminář (26 absolventů) v programu "HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA".

VÝCVIK 3/2023 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2023/03/HZSJMK

Motivačně opakovací seminář 27. srpna až 29. srpna 2023

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

déla pracující instruktoři PVČ HZS a JSDH Jihomoravského kraje

Počet absolventů semináře: 26

VÝCVIK 2/2023 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2023/02/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 14. dubna až 16. dubna 2023

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje (+ kraj Vysočina, + Praha)

Počet frekventantů kurzu: 26

Supervizní seminář 13. a 14. května 2023

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (14. 4. až 16. 4. 2023)

Počet absolventů výcviku: 26

VÝCVIK 1/2023 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
sign. HASIK_CZ/2023/01/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 17. února až 19. února 2023

Místo konání:

SOŠ a VOŠ PO Frýdek - Místek, Pionýrů 2069

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

Počet frekventantů kurzu: 27

Supervizní seminář 25. a 26. března 2023

Místo konání:

SOŠ a VOŠ PO Frýdek - Místek, Pionýrů 2069

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (17. 2. až 19. 2. 2023)

Počet absolventů výcviku: 29REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2022

V roce 2022 byl program HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Jihomoravského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-7816/2019-1-240

V roce 2022 proběhl 1 kompletní výcvik (21 absolventů) v programu "HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA".
Vzhledem k sekundárním dopadům epidemie SARS-CoV-2 a dalším faktorům (KACPU atd.) byla další plánovana vzdělávací akce zrušena (resp. výhledově přesunuty do roku 2023).

VÝCVIK 1/2022 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2022/01/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 13. května až 15. května 2022

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

Počet frekventantů kurzu: 24

Supervizní seminář 18. a 19. 6. 2022

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (13. 5. až 15. 5. 2022)

Počet absolventů výcviku: 21REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2021

V roce 2021 byl program HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Královéhradeckého kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS Plzeňského kraje
a HZS Středočeského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-7816/2019-1-240

V roce 2021 proběhla 1 závěrečná část výcviku (12 frekventantů) a 1 kompletní výcvik (18 absolventů) v programu "HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA".
Vzhledem k epidemiologické situaci byly další plánované vzdělávací akce zrušeny
(resp. výhledově přesunuty do roku 2022).

VÝCVIK 3/2021 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
sign. HASIK_CZ/2020/01/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 21. února až 23. února 2020

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

Počet frekventantů kurzu: 23

Supervizní seminář 23. a 24. října 2021

Místo konání:

Integrované bezpečnostní centrum, Ostrava, Nemocniční 3328/11

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (21. 2. až 23. 2. 2020)

Počet absolventů výcviku: 12VÝCVIK 2/2021 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
sign. HASIK_CZ/2021/02/HZSKHK

Úvodní metodický kurz 8. října až 10. října 2021

Místo konání:

Učiliště PO Velké Poříčí, Náchodská 530, Velké Poříčí

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Královéhradeckého, Plzeňského a Středočeského kraje

Počet frekventantů kurzu: 19

Supervizní seminář 13. a 14. listopadu 2021

Místo konání:

Učiliště PO Velké Poříčí, Náchodská 530, Velké Poříčí

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (8. 10. až 10. 10. 2021)

Počet absolventů výcviku: 18

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Královéhradeckém kraji

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Plzeňském kraji

Aktuální relizace programu Hasík CZ ve Středočeském krajiREALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2020

V roce 2020 byl program HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Jihomoravského kraje,
HZS Moravskoslezského kraje a HZS Zlínského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-7816/2019-1-240

V roce 2020 proběhla úvodní část 1 výcviku (23 frekventantů) a 1 motivačně opakovací seminář (26 absolventů) v programu "Hasík CZ - Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva".
Vzhledem k epidemiologické situaci byly další plánované vzdělávací akce zrušeny
(resp. výhledově přesunuty do roku 2021).

VÝCVIK 3/2020 - KRAJ ZLÍNSKÝ
sign. HASIK_CZ/2020/03/HZSZLK

Motivačně opakovací seminář 11. září až 12. září 2020

Místo konání:

Karolínka, Vsetínská 46

Účastníci:

déle pracující instruktoři PVČ HZS a JSDH Zlínského kraje

Počet absolventů semináře: 26

Aktuální relizace programu Hasík CZ ve Zlínském kraji

VÝCVIK 1/2020 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
sign. HASIK_CZ/2020/01/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 21. února až 23. února 2020

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

Počet frekventantů kurzu: 23

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Moravskoslezském krajiREALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2019

V roce 2019 byly programy HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ a HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotovány ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizovány pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Jihomoravského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 1520/2016-1-27

V roce 2019 byl realizován 1 výcvik (19 absolventů) v programu "HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA" a 1 výcvik (16 absolventů) v programu "HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ".

ROZŠÍŘUJÍCÍ VÝCVIK 2/2019 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
sign. HASIK_CZ_VCB/2019/02/HZSJMK

Rozšířující výcvik 23. října až 25. října 2019

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH krajů ČR

Počet absolventů výcviku: 16

VÝCVIK 1/2019 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2019/01/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 1. března až 3. března 2019

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje (+ kraje Moravskoslezský, Olomoucký a Středočeský)

Počet frekventantů kurzu: 20

Supervizní seminář 6. a 7. dubna 2019

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (1. 3. až 3. 3. 2019)

Počet absolventů výcviku: 19

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Jihomoravském kraji

Aktuální relizace programu Hasík CZ ve Olomouckém krajiREALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2018

V roce 2018 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Královéhradeckého kraje,
HZS Libereckého kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS Plzeňského kraje
a HZS Středočeského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 1520/2016-1-27

V roce 2018 byly realizovány 4 výcviky (93 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb".

VÝCVIK 4/2018 - KRAJE LIBERECKÝ , PLZEŇSKÝ A STŘEDOČESKÝ
sign. HASIK_CZ/2018/04/HZSSCK
      

Úvodní metodický kurz 19. října až 21. října 2018

Místo konání:

HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje

Počet frekventantů kurzu: 22

Supervizní seminář 1. a 2. prosince 2018

Místo konání:

HZS - Záchranný útvar Zbiroh, Pod parkem 662

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (19. 10. až 21. 10. 2018)

Počet absolventů výcviku: 22

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Libereckém kraji

VÝCVIK 3/2018 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
sign. HASIK_CZ/2018/03/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 5. října až 7. října 2018

Místo konání:

Účelové zařízení ZÚ HZS ČR Hať, K Hubertu 331/19

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

Počet frekventantů kurzu: 23

Supervizní seminář 3. a 4. listopadu 2018

Místo konání:

Účelové zařízení ZÚ HZS ČR Hať, K Hubertu 331/19

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (5. 10. až 7. 10. 2018)

Počet absolventů výcviku: 23

VÝCVIK 2/2018 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
sign. HASIK_CZ/2018/02/HZSKHK

Úvodní metodický kurz 9. března až 11. března 2018

Místo konání:

Učiliště PO Velké Poříčí, Náchodská 530, Velké Poříčí

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Královéhradeckého kraje

Počet frekventantů kurzu: 24

Supervizní seminář 7. a 8. dubna 2018

Místo konání:

Učiliště PO Velké Poříčí, Náchodská 530, Velké Poříčí

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (9. 3. až 11. 3. 2018)

Počet absolventů výcviku: 24

VÝCVIK 1/2018 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2018/01/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 12. ledna až 14. ledna 2018

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

Počet frekventantů kurzu: 25

Supervizní seminář 16. a 17. února 2018

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (12. 1. až 14. 1. 2018)

Počet absolventů výcviku: 24REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2017

V roce 2017 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Moravskoslezského kraje,
HZS Olomouckého kraje, HZS Středočeského kraje, HZS Ústeckého kraje a HZS Zlínského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 1520/2016-1-27

V roce 2017 byly realizovány 4 výcviky (102 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb".

VÝCVIK 4/2017 - KRAJE STŘEDOČESKÝ A ÚSTECKÝ
sign. HASIK_CZ/2017/04/HZSSCK - výcvik probíhá
      

Úvodní metodický kurz 23. října až 25. října 2017

Místo konání:

HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Středočeského a Ústeckého kraje

Počet frekventantů kurzu: 23

Supervizní seminář 21. a 22. listopadu 2017

Místo konání:

HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (23. 10. až 25. 10. 2017)

Počet absolventů výcviku: 21

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Ústeckém kraji

VÝCVIK 3/2017 - KRAJ OLOMOUCKÝ
sign. HASIK_CZ/2017/03/HZSOLK

Úvodní metodický kurz 13. října až 15. říjnna 2017

Místo konání:

KŘ HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Olomouckého kraje

Počet frekventantů kurzu: 26

Supervizní seminář 11. a 12. listopadu 2017

Místo konání:

KŘ HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (13. 10. až 15. 10. 2017)

Počet absolventů výcviku: 26

VÝCVIK 2/2017 - KRAJ ZLÍNSKÝ
sign. HASIK_CZ/2017/02/HZSZLK

Úvodní metodický kurz 3. března až 5. března 2017

Místo konání:

Karolínka, Vsetínská 46

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Zlínského kraje

Počet frekventantů kurzu: 28

Supervizní seminář 1. a 2. dubna 2017

Místo konání:

Karolínka, Vsetínská 46

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (3. 3. až 5. 3. 2017)

Počet absolventů výcviku: 28

VÝCVIK 1/2017 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
sign. HASIK_CZ/2017/01/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 13. ledna až 15. ledna 2017

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

Počet frekventantů kurzu: 26

Supervizní seminář 11. a 12. února 2017

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (13. 1. až 15. 1. 2017)

Počet absolventů výcviku: 27REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2016

V roce 2016 byly programy HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ a HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotovány ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizovány pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Královéhradeckého kraje,
HZS Libereckého kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS Plzeňského kraje
a HZS Středočeského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 1520/2016-1-27

V roce 2016 byly realizovány 4 výcviky (90 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb" a 1 výcvik (20 absolventů) v programu "HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ".

ROZŠÍŘUJÍCÍ VÝCVIK 5/2016 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ + ČR
sign. HASIK_CZ/2016/05/HZSJMK

Rozšířující výcvik 2. prosince až 4. prosince 2016

Místo konání:

Krajské ředitelství HZS JmK, Zubatého 1, Brno

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH krajů Jihomoravského, Libereckého, Středočeského, Ústeckého a Zlínského
(instruktoři PVČ programu Hasík CZ s potřebnou praxí)

Počet absolventů výcviku: 20

VÝCVIK 4/2016 - KRAJE LIBERECKÝ , PLZEŇSKÝ A STŘEDOČESKÝ
sign. HASIK_CZ/2016/04/HZSSCK
      

Úvodní metodický kurz 19. října až 21. října 2016

Místo konání:

HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje

Počet frekventantů kurzu: 24

Supervizní seminář 15. a 16. listopadu 2016

Místo konání:

HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (19. 10. až 21. 10. 2016)

Počet absolventů výcviku: 23

VÝCVIK 3/2016 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2016/03/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 7. října až 9. října 2016

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

Počet frekventantů kurzu: 22

Supervizní seminář 5. a 6. listopadu 2016

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (7. 10. až 9. 10. 2016)

Počet absolventů výcviku: 20

VÝCVIK 2/2016 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
sign. HASIK_CZ/2016/02/HZSKHK

Úvodní metodický kurz 4. března až 6. března 2016

Místo konání:

Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč

Účastníci:

příslušníci HZS Královéhradeckého kraje

Počet frekventantů kurzu: 26

Supervizní seminář 9. a 10. dubna 2016

Místo konání:

Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (4. 3. až 6. 3. 2016)

Počet absolventů výcviku: 26

VÝCVIK 1/2016 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
sign. HASIK_CZ/2016/01/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 19. února až 21. února 2016

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

Počet frekventantů kurzu: 25

Supervizní seminář 19. a 20. března 2016

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (19. 2. až 21. 2. 2016)

Počet absolventů výcviku: 21REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2015

V roce 2015 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Jihomoravského kraje,
HZS Královéhradeckého kraje, HZS Moravskoslezského kraje a HZS Ústeckého kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 49 437/2012-201-913

V roce 2015 byly realizovány 4 výcviky (87 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb".

VÝCVIK 4/2015 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2015/04/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 9. října až 11. října 2015

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

Počet frekventantů kurzu: 24

Supervizní seminář 17. a 18. října 2015

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (9. 10. až 11. 10. 2015)

Počet absolventů výcviku: 24

VÝCVIK 3/2015 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
sign. HASIK_CZ/2015/03/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 11. září až 13. září 2015

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

Počet frekventantů kurzu: 23

Supervizní seminář 17. a 18. října 2015

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (11. 9. až 13. 9. 2015)

Počet absolventů výcviku: 15

VÝCVIK 2/2015 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
sign. HASIK_CZ/2015/02/HZSKHK

Úvodní metodický kurz 17. března až 19. března 2015

Místo konání:

Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč

Účastníci:

příslušníci HZS Královéhradeckého kraje

Počet frekventantů kurzu: 26

Supervizní seminář 27. a 28. dubna 2015

Místo konání:

Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (17. až 19. 3. 2015)

Počet absolventů výcviku: 24

VÝCVIK 1/2015 - KRAJ ÚSTECKÝ
sign. HASIK_CZ/2015/01/HZSUSK

Úvodní metodický kurz 27. února až 1. března 2015

Místo konání:

HZS ÚsK, ÚO Teplice - CPS Teplice, Riegrova 1898

Účastníci:

příslušníci HZS Ústeckého kraje

Počet frekventantů kurzu: 24

Supervizní seminář 11. a 12. dubna 2015

Místo konání:

HZS ÚsK, ÚO Teplice - CPS Teplice, Riegrova 1898

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (27. 2. až 1. 3. 2015)

Počet absolventů výcviku: 24
REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2014

V roce 2014 jsou programy HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ a HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotovány ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizovány pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Jihomoravského kraje,
HZS Libereckého kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS Plzeňského kraje, HZS Středočeského kraje,
HZS Zlínského kraje a HZS hlavního města Prahy.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 49 437/2012-201-913

V roce 2014 byly realizovány 3 výcviky (70 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb"
a 2 rozšiřující výcviky (45 absolventů) v programu "HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ"

VÝCVIK 5/2014 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
sign. HASIK_CZ/2014/05/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 7. listopadu až 9. listopadu 2014

Místo konání:

Krajské ředitelství HZS JmK, Zubatého 1, Brno

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje + hosté

Počet frekventantů kurzu: 24

Supervizní seminář 10. a 11. ledna 2014

Místo konání:

Krajské ředitelství HZS JmK, Zubatého 1, Brno

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (7. až 9. 11. 2014)

Počet absolventů výcviku: 23

VÝCVIK 4/2014 - KRAJE MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ
sign. HASIK_CZ_ZS/2014/04/HZSCR
   

Úvodní metodický kurz 31. října až 2. listopadu 2014

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského a Zlínského kraje

Počet frekventantů kurzu: 25

Supervizní seminář 29. a 30. listopadu 2014

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (31. 10. až 2. 11. 2014)

Počet absolventů výcviku: 24

ROZŠÍŘUJÍCÍ VÝCVIK 3/2014 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ + ČR
sign. HASIK_CZ_SS/2014/03/HZSCR

Rozšířující výcvik 3. říjny až 5. října 2014

Místo konání:

Krajské ředitelství HZS JmK, Zubatého 1, Brno

Účastníci:

příslušníci JSDH a HZS krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Středočeského a hl. města Prahy (instruktoři PVČ programu Hasík CZ s potřebnou praxí)

Počet absolventů výcviku: 15

VÝCVIK 2/2014 - KRAJE LIBERECKÝ , PLZEŇSKÝ A STŘEDOČESKÝ A HL. MĚSTO PRAHA
sign. HASIK_CZ_ZS/2014/02/HZSCR

Úvodní metodický kurz 19. září až 21. září 2014

Místo konání:

HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje

Počet frekventantů kurzu: 23

Supervizní seminář 17. a 18. listopadu 2014

Místo konání:

HZS - Záchranný útvar Zbiroh, Švabínská 649

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (11. až 13. 10. 2013)

Počet absolventů výcviku: 23


Aktuální relizace programu Hasík CZ v hlavním městě Praze

UKÁZKOVÝ ROZŠÍŘUJÍCÍ VÝCVIK 1/2014 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ + ČR
sign. HASIK_CZ_SS/2014/01/HZSCR

Ukázkový rozšířující výcvik (IMZ) 19. března až 21. března 2014

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

koordinátoři a instruktoři PVČ HZS krajů (IMZ)

Počet absolventů výcviku: 30REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2013

V roce 2013 byly programy HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ a HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotovány ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR
a realizovány pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Jihomoravského kraje,
HZS Libereckého kraje, HZS Plzeňského kraje a HZS Středočeského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 49 437/2012-201-913

V roce 2013 byly realizovány 2 výcviky (46 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb" a 1 rozšiřující výcvik (20 absolventů) v programu "HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ"

VÝCVIK 3/2013 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
sign. HASIK_CZ/2013/03/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 18. října až 20. října 2013

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

Počet frekventantů kurzu: 24

Supervizní seminář 23. a 24. listopadu 2013

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (18. až 19. 10. 2013)

Počet absolventů výcviku: 22

VÝCVIK 2/2013 - LIBERECKÝ , PLZEŇSKÝ A STŘEDOČESKÝ KRAJ
sign. HASIK_CZ/2013/02/HZSCR

Úvodní metodický kurz 11. října až 13. října 2013

Místo konání:

HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje

Počet frekventantů kurzu: 25

Supervizní seminář 9. a 10. listopadu 2013

Místo konání:

HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (11. až 13. 10. 2013)

Počet absolventů výcviku: 24

ROZŠÍŘUJÍCÍ VÝCVIK 1/2013 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
sign. HASIK_CZ/2013/01/HZSJMK

Rozšířující výcvik 19. dubna až 21. dubna 2013

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

Počet absolventů výcviku: 20REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2012

V roce 2012 je program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem
MV - generálního ředitelství HZS ČR a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí
HZS Jihomoravského kraje, HZS Moravskoslezského kraje a HZS Zlínského kraje.

Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 21 258/2009-25-423

V roce 2012 byly realizovány 4 výcviky (92 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb"

VÝCVIK 4/2012 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
sign. HASIK_CZ/2012/04/HZSJMK

Úvodní metodický kurz 19. října až 21. října 2012

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

Počet frekventantů kurzu: 26

Supervizní seminář 1. a 2. prosince 2012

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (19. až 21. 10. 2012)

Počet absolventů výcviku: 25

VÝCVIK 3/2012 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
sign. HASIK_CZ/2012/03/HZSMSK

Úvodní metodický kurz 12. října až 14. října 2012

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Počet frekventantů kurzu: 16

Supervizní seminář 17. a 18. listopadu 2012

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

Účastníci:

absolventi úvodního kurzu (12. až 14. 10. 2012)

Počet absolventů výcviku: 16

OPAKOVACÍ KURZ 2/2011 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
sign. HASIK_CZ/2012/02/HZSMSK

Motivačně opakovací kurz 26. a 27. května 2012

Místo konání:

SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

Účastníci:

 • déle pracující instruktoři PVČ - příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

 • Počet účastníků kurzu: 25

  VÝCVIK 1/2012 - ZLÍNSKÝ KRAJ
  sign. HASIK_CZ/2012/01/HZSZLK

  Úvodní metodický kurz 16. března až 18. března 2012

  Místo konání:

  HZS ZlK - PS Otrokovice, Příčná 1614

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Zlínského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 14. a 15. dubna 2012

  Místo konání:

  HZS ZlK - PS Otrokovice, Příčná 1614

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (16. až 18. 4. 2012)

  Počet absolventů výcviku: 26  REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2011

  V roce 2011 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem
  MV - generálního ředitelství HZS ČR a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí
  HZS Moravskoslezského kraje, HZS Středočeského kraje, HZS Libereckého kraje, HZS hlavního města Prahy
  a HZS Jihomoravského kraje.

  Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 21 258/2009-25-423

  V roce 2011 bylo realizováno 6 výcviků (138 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb"

  VÝCVIK 7/2011 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
  sign. HASIK_CZ/2011/07/HZSJMK

  Úvodní metodický kurz 9. prosince až 11. prosince 2011

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 18

  Supervizní seminář 14. a 15. ledna 2012

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (9. až 11. 12. 2011)

  Počet absolventů výcviku: 25

  VÝCVIK 6/2011 - LIBERECKÝ KRAJ
  sign. HASIK_CZ/2011/06/HZSLBK

  Úvodní metodický kurz 14. října až 16. října 2011

  Místo konání:

  Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Libereckého kraje

  Počet frekventantů kurzu: 21

  Supervizní seminář 26. a 27. listopadu 2011

  Místo konání:

  Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (14. až 16. 10. 2011)

  Počet absolventů výcviku: 20

  VÝCVIK 5/2011 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
  sign. HASIK_CZ/2011/05/HZSMSK

  Úvodní metodický kurz 7. října až 9. října 2011

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 12. a 14. listopadu 2011

  Místo konání:

  HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (7. až 9. 10. 2011)

  Počet absolventů výcviku: 22

  VÝCVIK 4/2011 - STŘEDOČESKÝ KRAJ
  sign. HASIK_CZ/2011/04/HZSSCK

  Úvodní metodický kurz 23. září až 25. září 2011

  Místo konání:

  HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Středočeského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 25

  Supervizní seminář 5. a 6. listopadu 2011

  Místo konání:

  HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (23. až 25. 9. 2011)

  Počet absolventů výcviku: 22

  VÝCVIK 2/2011 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
  sign. HASIK_CZ/2011/02/HZSMSK

  Úvodní metodický kurz 6. května až 8. května 2011

  Místo konání:

  HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 25

  Supervizní seminář 11. a 12. června 2011

  Místo konání:

  HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (6. až 8. 5. 2011)

  Počet absolventů výcviku: 26

  VÝCVIK 1/2011 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
  sign. HASIK_CZ/2011/01/HZSHMP

  Úvodní metodický kurz 4. března až 6. března 2011

  Místo konání:

  HZS hmP - HS7 Praha 5 - Smíchov, Jinonická 1226

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH hlavního města Prahy

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 2. a 3. dubna 2011

  Místo konání:

  HZS hmP - HS7 Praha 5 - Smíchov, Jinonická 1226

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (4. až 6. 3. 2011)

  Počet absolventů výcviku: 23  REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2010

  V roce 2010 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován ze státního rozpočtu ČR grantovým titulem
  MV - generálního ředitelství HZS ČR a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Moravskoslezského kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Středočeského kraje a HZS Zlínského kraje.

  Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 21 258/2009-25-423

  V roce 2010 bylo realizováno 5 výcviků (118 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb"

  VÝCVIK 6/2010 - STŘEDOČESKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. POaOOb/2010/06/HZSSČK

  Úvodní metodický kurz 1. října až 3. října 2010

  Místo konání:

  HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Středočeského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 21

  Supervizní seminář 6. a 7. listopadu 2010

  Místo konání:

  HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (1. až 3. 10. 2010)

  Počet absolventů výcviku: 20

  VÝCVIK 5/2010 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. POaOOb/2010/05/HZSJMK

  Úvodní metodický kurz 17. září až 19. září 2010

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 16. a 17. října 2010

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (17. až 19. 9. 2010)

  Počet absolventů výcviku: 26

  OPAKOVACÍ KURZ 4/2010 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. POaOOb/2010/04/HZSMSK

  Motivačně opakovací kurz 4. a 5. září 2010

  Místo konání:

  SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

  Účastníci:

 • déle pracující instruktoři PVČ - příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

 • Počet účastníků kurzu: 34

  VÝCVIK 3/2010 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. POaOOb/2010/03/HZSMSK

  Úvodní metodický kurz 23. dubna až 25. dubna 2010

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 22

  Supervizní seminář 22. a 23. května 2010

  Místo konání:

  HZS MsK ÚO Ostrava - HS Ostrava - Poruba

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (23. až 25. 4. 2010)

  Počet absolventů výcviku: 22

  VÝCVIK 2/2010 - ZLÍNSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. POaOOb/2010/02/HZSZLK

  Úvodní metodický kurz 5. března až 7. března 2010

  Místo konání:

  HZS ZlK - PS Otrokovice, Příčná 1614

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Zlínského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 10. a 11. dubna 2010

  Místo konání:

  HZS ZlK - PS Otrokovice, Příčná 1614

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (5. až 7. 3. 2010)

  Počet absolventů výcviku: 24

  PILOTNÍ VÝCVIK 1/2010 - STŘEDOČESKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. POaOOb/2010/01/HZSSČK

  Úvodní metodický kurz 19. února až 21. února 2010

  Místo konání:

  HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Středočeského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 27. a 28. března 2010

  Místo konání:

  HZS SčK - Školící středisko Kamenice, Korunní 2

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (19. až 21. 2. 2010)

  Počet absolventů výcviku: 26  REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2009

  V roce 2009 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR a Jihomoravského kraje a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Moravskoslezského kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Olomouckého kraje a HZS Zlínského kraje.

  Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 27 938/2006-25-535 a pod č.j. 21 258/2009-25-423

  V roce 2009 bylo realizováno 6 výcviků (131 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb"

  VÝCVIK 7/2009 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSJMK/2009/07/JMK

  Úvodní metodický kurz 9. října až 11. října 2009

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 19

  Supervizní seminář 7. a 8. listopadu 2009

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (9. až 11. 10. 2009)

  Počet absolventů výcviku: 19

  OPAKOVACÍ KURZ 6/2009 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSMSK/2009/06/MSK

  Motivačně opakovací kurz 29. a 30. srpna 2009

  Místo konání:

  SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

  Účastníci:

  déle pracující instruktoři PVČ - příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje a koordinátoři PVČ HZS krajů

  Počet absolventů kurzu: 23

  VÝCVIK 5/2009 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSMSK/2009/05/MSK

  Úvodní metodický kurz 24. dubna až 26. dubna 2009

  Místo konání:

  SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 22

  Supervizní seminář 16. a 17. května 2009

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Frýdek - Místek, HS Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (24. 4. až 26. 4. 2009)

  Počet absolventů výcviku: 23

  PILOTNÍ VÝCVIK 4/2009 - ZLÍNSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSZLK/2009/04/ZLK

  Úvodní metodický kurz 20. dubna až 22. dubna 2009

  Místo konání:

  HZS Zlínského kraje, PS Holešov, Bořenovská 1422

  Účastníci:

  příslušníci HZS Zlínského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 24

  Supervizní seminář 26. a 27. května 2009

  Místo konání:

  HZS Zlínského kraje, PS Otrokovice, Příčná 1614

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (20. 4. až 22. 4. 2009)

  Počet absolventů výcviku: 23

  VÝCVIK 3/2009 - OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSOCK/2009/03/OCK

  Úvodní metodický kurz 6. dubna až 8. dubna 2009

  Místo konání:

  Středisko vzdělávání HZS Olomouckého kraje
  Libušina 101, Olomouc

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Olomouckého kraje

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 5. a 6. května 2009

  Místo konání:

  Středisko vzdělávání HZS Olomouckého kraje
  Libušina 101, Olomouc

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (6. až 8. 4. 2009)

  Počet absolventů výcviku: 26

  VÝCVIK 2/2009 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSJMK/2009/02/JMK

  Úvodní metodický kurz 20. března až 22. března 2009

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 29. a 30. května 2009

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (20. až 22. 3. 2009)

  Počet absolventů výcviku: 18

  VÝCVIK 1/2009 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSMSK/2009/01/MSK

  Úvodní metodický kurz 27. února až 1. března 2009

  Místo konání:

  SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 25

  Supervizní seminář 28. a 29. března 2009

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Opava, HS Opava, Těšínská 39

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (27. 2. až 1. 3. 2009)

  Počet absolventů výcviku: 22  REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2008

  V roce 2008 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR a Jihomoravského kraje a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Moravskoslezského kraje, HZS Jihomoravského kraje a HZS Olomouckého kraje.

  Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 27 938/2006-25-535

  V roce 2008 bylo realizováno 6 výcviků (130 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb"

  VÝCVIK 6/2008 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSMSK/2008/06/MSK

  Úvodní metodický kurz 17. až 19. října 2008

  Místo konání:

  SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 24

  Supervizní seminář 8. a 9. listopadu 2008

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Opava, HS Opava, Těšínská 39

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (17. až 19. 10. 2008)

  Počet absolventů výcviku: 24

  VÝCVIK 5/2008 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSJMK/2008/05/JMK

  Úvodní metodický kurz 10. až 12. října 2008

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 22

  Supervizní seminář 22. a 23. listopadu 2008

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (10. až 12. 10. 2008)

  Počet absolventů výcviku: 22

  VÝCVIK 4/2008 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSJMK/2008/04/JMK

  Úvodní metodický kurz 18. až 20. dubna 2008

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 19

  Supervizní seminář 17. a 18. května 2008

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (18. až 20. 4. 2008)

  Počet absolventů výcviku: 17

  VÝCVIK 3/2008 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Ostrava
  sign. HZSMSK/2008/03/OV2

  Úvodní metodický kurz 4. až 6. dubna 2008

  Místo konání:

  SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 24

  Supervizní seminář 26. a 27. dubna 2008

  Místo konání:

  Hasičská stanice Ostrava - Hrabůvka
  Hasičská 339/34

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (4. až 6. 4. 2008)

  Počet absolventů výcviku: 22

  VÝCVIK 2/2008 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Ostrava
  sign. HZSMSK/2008/02/OV1

  "P.R." prezentce systému PVČ - 6. února 2008

  Realizátor:

  Krajské ředitelství HZS Moravskoslezského kraje a Citadela Bruntál

  Místo konání:

  HZS MSK - CS, Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

  Pozn.:

  Podrobnější informace na tel. 950 730 127 (por. Ing. Václav Komárek, odbor prevence KŘ HZS MSK)

  Úvodní metodický kurz 29. února až 2. března 2008

  Místo konání:

  SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Počet frekventantů kurzu: 26

  Supervizní seminář 29. a 30. března 2008

  Místo konání:

  Hasičská stanice Ostrava - Hrabůvka
  Hasičská 339/34

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (29. 2. až 2. 3. 2008)

  Počet absolventů výcviku: 24

  VÝCVIK 1/2008 - OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSOCK/2008/01/OCK

  Úvodní metodický kurz 11. až 13. února 2008

  Místo konání:

  Středisko vzdělávání HZS Olomouckého kraje, Libušina 101, Olomouc

  Účastníci:

  příslušníci JSDH a HZS Olomouckého kraje

  Počet frekventantů kurzu: 21

  Supervizní seminář 26. a 27. března 2008

  Místo konání:

  Středisko vzdělávání HZS Olomouckého kraje, Libušina 101, Olomouc

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (11. až 13. 2. 2008)

  Počet absolventů výcviku: 21  REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2007

  V roce 2007 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován grantovým titulem MV - generálního ředitelství HZS ČR a realizován pod supervizí a s finanční spoluúčastí HZS Moravskoslezského kraje, HZS Jihomoravského kraje a HZS Olomouckého kraje.

  Akreditováno MŠMT ČR pod č.j. 27 938/2006-25-535

  V roce 2007 bylo realizováno 6 výcviků (136 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb"

  VÝCVIK 6/2007 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSJMK/2007/06/JMK

  "P.R." prezentce systému PVČ - 13. března 2007

  Realizátor:

  Krajské ředitelství HZS Jihomoravského kraje ve spolupráci s Odborem prevence Krajského ředitelství HZS Moravskoslezského kraje a Citadela Bruntál

  Místo konání:

  KŘ HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno

  Účastníci:

  představitele HZS a JSDH Jihomoravského kraje

  Pozn.:

  Podrobnější informace na tel. 950 630 118 (kpt. Bc. Pavla Pražáková, vrchní komisař PVČ KŘ HZS JmK)

  Úvodní metodický kurz 3. až 5. prosince 2007

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského kraje

  Supervizní seminář 7. a 8. ledna 2008

  Místo konání:

  HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (3. až 5. 12. 2007)

  Počet absolventů výcviku: 15

  VÝCVIK 5/2007 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSMSK/2007/05/MSK

  Úvodní metodický kurz 19. až 21. října 2007

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Supervizní seminář 24. a 25. listopadu 2007

  Místo konání:

  HZS ÚO Karviná - HS Karviná, Ostravská 883/8, Karviná - Fryštát

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (19. až 21. 10. 2007)

  Počet absolventů výcviku: 16

  VÝCVIK 4/2007 - OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSOCK/2007/04/OCK

  Úvodní metodický kurz 14. až 16. září 2007

  Místo konání:

  Středisko vzdělávání HZS Olomouckého kraje, Libušina 101, Olomouc

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Olomouckého kraje

  Supervizní seminář 3. a 4. listopadu 2007

  Místo konání:

  Středisko vzdělávání HZS Olomouckého kraje, Libušina 101, Olomouc

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (14. až 16. 9. 2007)

  Počet absolventů výcviku: 28

  VÝCVIK 3/2007 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Frýdek - Místek

  sign. HZSMSK/2007/03/FM

  Úvodní metodický kurz 13. až 15. dubna 2007

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci HZS a JSDH Moravskoslezského kraje

  Supervizní seminář 26. a 27. května 2007

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264, Frýdek - Místek

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (13. 4. až 15. 4. 2007)

  Počet absolventů výcviku: 23

  VÝCVIK 2/2007 - OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSOCK/2007/02/OCK

  Úvodní metodický kurz 28. února až 2. března 2007

  Místo konání:

  Středisko vzdělávání HZS Olomouckého kraje, Libušina 101, Olomouc

  Účastníci:

  příslušníci HZS Olomouckého kraje

  Supervizní seminář 2. a 3. dubna 2007

  Místo konání:

  Středisko vzdělávání HZS Olomouckého kraje, Libušina 101, Olomouc

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (28. 2. až 2. 3. 2007)

  Počet absolventů výcviku: 26

  VÝCVIK 1/2007 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - všechny ÚO
  sign. HZSMSK/2007/01/MSK

  "P.R." prezentce systému PVČ - 14. března 2007

  Realizátor:

  Krajské ředitelství HZS Moravskoslezského kraje a Citadela Bruntál

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek

  Účastníci:

  příslušníci JSDH a HZS MSK ÚO Frýdek - Místek

  Pozn.:

  Podrobnější informace na tel. 950 730 127 (por. Ing. Václav Komárek, odbor prevence KŘ HZS MSK)

  Úvodní metodický kurz 23. až 25. února 2007

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  Účastníci:

  příslušníci JSDH a HZS Moravskoslezského kraje

  Supervizní seminář 24. a 25. března 2007

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Opava, Těšínská 39

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (23. až 25. 2. 2007)

  Počet absolventů výcviku: 28  REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2006

  V roce 2006 byl program HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA dotován grantovým titulem Moravskoslezského kraje a realizován s finanční podporou HZS Moravskoslezského kraje.

  V roce 2006 byly realizovány 3 výcviky (71 absolventů) v programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblati PO a OOb"

  VÝCVIK 3/2006 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Karviná

  Úvodní metodický kurz 20. až 22. října 2006

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  počet absolventů výcviku: 23

  Účastníci:

  příslušníci JSDH a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Karviná

  Supervizní seminář 25. a 26. listopadu 2006

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Karviná, Ostravská 883/8, Karviná - Fryštát

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (20. až 22. 10. 2006)

  VÝCVIK 2/2006 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Nový Jičín

  Úvodní metodický kurz 12. až 14. května 2006

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  počet absolventů výcviku: 23

  Účastníci:

  příslušníci JSDH a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Nový Jičín

  Supervizní seminář 17. a 18. června 2006

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Nový Jičín, Zborovská 7

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (12. až 14. 5. 2006)

  VÝCVIK 1/2006 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Opava

  Úvodní metodický kurz 31. března až 2. dubna 2006

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  počet absolventů výcviku: 25

  Účastníci:

  příslušníci JSDH a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Opava

  Supervizní seminář 27. a 28. května 2006

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Opava, Těšínská 39

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (31. 3. až 2. 4. 2006)  REALIZOVANÉ VÝCVIKY INSTRUKTORŮ PVČ - ROK 2002 - 2005
  VÝCVIK 2004-2005 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Frýdek - Místek

  Úvodní metodický kurz 29. až 31. října 2004

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova ul.

  počet absolventů výcviku: 14

  Účastníci:

  příslušníci SDH a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Frýdek - Místek

  Supervizní seminář 12. a 13. března 2005

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova ul.

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (29. až 31. 10. 2004)

  VÝCVIK 2003-2004 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Bruntál
  a OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny ÚO

  Úvodní metodický kurz 7. až 9. listopadu 2003

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Bruntál, Zeyerova ul.

  počet absolventů výcviku: 19

  Účastníci:

  příslušníci SDH a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Bruntál a HZS Olomouckého kraje

  Supervizní seminář 14. a 15. února 2004

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Bruntál, Zeyerova ulice

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (7. až 9. 11. 2003)

  VÝCVIK 2003 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Opava

  Úvodní metodický kurz 10. až 12. října 2003

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  počet absolventů výcviku: 22

  Účastníci:

  příslušníci SDH a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Opava

  Supervizní seminář 22. a 23. listopadu 2003

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Opava, Těšínská 39

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (10. až 12. 10. 2003)

  VÝCVIK 2002-2003 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - ÚO Bruntál

  Úvodní metodický kurz 11. až 13. října 2002

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Bruntál, Zeyerova ul.

  počet absolventů výcviku: 16

  Účastníci:

  příslušníci SDH a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Bruntál

  Supervizní seminář 22. a 23. března 2003

  Místo konání:

  HZS MSK ÚO Bruntál, Zeyerova ulice

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (11. až 13. 10. 2002)

  VÝCVIK 2002-2003 - ČESKÁ REPUBLIKA - pouze SDH

  Úvodní metodický kurz 22. až 24. listopadu 2002

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  počet absolventů výcviku: 22

  Účastníci:

  příslušníci JSDH z celé ČR

  Supervizní seminář 1. a 2. února 2003

  Místo konání:

  Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele

  Účastníci:

  absolventi úvodního kurzu (22. až 24. 11. 2002)